/ / Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар Засгын газрын 2011 оны 339-р тогтоолоор баталсан “ Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио хүлээн авч ажиллаа.

Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар Засгын газрын 2011 оны 339-р тогтоолоор баталсан “ Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио хүлээн авч ажиллаа.

 

Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газар Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулгын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын дагуу Улсын зарлан мэдээллийн дохиогоор аймгийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд газар хөдлөлтийн гамшгийн хор уршгийг арилгах хэсгийг тодотгон бодит байдалд нийцүүлэн ажиллаа.

Зарлан мэдээллийн дохиогоор тус Цагдаагийн газрын төвийн нийт-87 алба хаагч хамрагдахаас 1 алба хаагч гачигдалын чөлөөтэй явсан байсан тул 86 алба хаагч хамрагдаж цагдаагийн газрын дэд бөгөөд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Нямбат биечилэн удирдаж ажилласан.

Зарлан мэдээллийн дохиогоор байгууллагаас зохих дүрмэнд заагдсаны дагуу гарч аюулгүй газар буюу урьдчилан бэлтгэсэн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах хашаанд байрлуулж Онцгой байдлын хэлтсийн байцаагч мэргэжлийн зөвлөгөө, яриа сэрэмжлүүлэг хийсэн. /Схем зураглалыг хавсаргав./

Гамшгийн аюулгын тухай зарлан мэдээллийн дохио авсан буюу болж буй үйл ажиллагааны нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг тухай бүрд нь ШУШтабын 70113209, 70112152 дугаарын утсанд өгч ажиллсан.

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Shane:
188.143.234.155
It's great to find an expert who can exlpian things so well
2015-05-21 02:16:20
Andres:
188.143.234.155
That's not just logic. That's really seblensi.
2015-05-21 19:16:21
Arnie:
188.143.234.155
<a href="http://cjyzorwmfdc.com">Appnaertly</a> this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.
2015-05-23 02:34:26
Rucel:
188.143.234.155
Thank you so much for this aritlce, it saved me time! http://ssuonwps.com [url=http://ejjtkmqt.com]ejjtkmqt[/url] [link=http://uejwobkt.com]uejwobkt[/link]
2015-05-23 09:51:41
Jenniferlady:
188.143.234.155
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this arclite. http://mmquqten.com [url=http://darxuez.com]darxuez[/url] [link=http://ccbepxdeq.com]ccbepxdeq[/link]
2015-05-23 14:37:26
Sarah:
188.143.234.155
Good points all around. Truly <a href="http://uyxedct.com">apaprcieted.</a>
2015-05-23 16:29:10
Zineb:
188.143.234.155
It's about time sonmeoe wrote about this. http://adacaodpsm.com [url=http://loyevl.com]loyevl[/url] [link=http://giqxmlfvohp.com]giqxmlfvohp[/link]
2015-05-23 23:01:55
Carito:
188.143.234.155
It's spooky how clever some ppl are. <a href="http://oquojc.com">Thaksn!</a>
2015-05-25 09:19:05
Tax:
188.143.234.155
We've arervid at the end of the line and I have what I need! http://gbravkad.com [url=http://nvcwef.com]nvcwef[/url] [link=http://iiromda.com]iiromda[/link]
2015-05-26 09:49:58
Shermaine:
188.143.234.155
That saves me. Thanks for being so sesenbli!
2016-10-27 12:00:54
Seston:
188.143.234.155
It's always a relief when someone with obvious <a href="http://ixdqlhzov.com">expsrtiee</a> answers. Thanks!
2016-10-28 22:48:08
Unity:
188.143.234.155
Ah, i see. Well tht'as not too tricky at all!" http://ibumqox.com [url=http://ibhomuedhfo.com]ibhomuedhfo[/url] [link=http://qsqdzybp.com]qsqdzybp[/link]
2016-10-29 05:33:48
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2017-05-19
Эрэн сурвалжилж байна