/ Мэдээллийн ил тод байдал / Цагдаагийн газрын дотоод журам /
  • 2017-09-09
    ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ДҮРЭМ Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Энэхүү дүрмээр олон нийтийн цагдаагийн ажилтны эрх зүйн байдал, үндсэн зарчим, шаардл...
Статистик мэдээ
  • 2023-01-01
Эрэн сурвалжилж байна